Åre kommun – bättre internkommunikation med intranät

Åre kommun hade behov av ett intranät för att smidigare kunna jobba med intern kommunikation till medarbetare inom vitt skilda yrkesgrupper och geografiskt spridda över hela kommunen. Kommunen hade genomfört en behovsanalys, tagit fram en projektplan samt upphandlat ett system, SiteVision, men de hade behov av någon som kunder driva projektet i land.

  • Analys & undersökningar

  • Idé & strategi

  • Medierelationer

Lösning

Åre kommun upphandlade projektledare och uppdraget gick till Trampolin PR. En av våra medarbetare gick in som projektledare för arbetet. Uppdraget innebar i stora drag att tillsammans med kommunikatörer på Åre kommun skapa en struktur för det nya intranätet, bygga en organisation av redaktörer, genomföra användartester, leda projektgruppens arbete, involvera referensgrupp och styrgrupp i arbetet samt skriva och texter och fota för att fylla intranätet med bra innehåll. Även en introfilm producerades för att underlätta för medarbetarna att börja använda intranätet.

Resultat

I april 2019 lanserades intranätet. Lanseringen gick smidigt och intranätet mottogs väl av kommunens medarbetare. Nu har intranätet funnits i snart två månader och så här säger Rasmus Persson, kommunikatör på Åre kommun om nyttan med intranätet och samarbetet med Trampolin PR:

Det känns väldigt skönt att en renodlad kanal för internkommunikation på plats. Det har varit efterlängtat både i mitt dagliga arbete och för hela organisationen.

Nu kan vi samla viktig information på ett och samma ställe, det underlättar jättemycket. Att vi dessutom kan ha ett nyhetsflöde med aktuella nyheter bidrar mycket till vår kultur och vi-känsla. Jag har enbart positiva erfarenheter av Trampolin PR.

Vi hade ett effektivt och prestigelöst samarbete. Projektledaren som vi hade förmånen att arbeta med hade dessutom väldigt god förståelse för den kommunala världen och våra förutsättningar.

Rasmus Persson, Kommunikatör Åre Kommun