Linjeillustration bestående av en färgpalett med pensel, megafon och hand som håller i en smartphone.

Inkluderande
kommunikation

Vårt mål är att alla ska känna sig inkluderande i den kommunikation som vi bidrar till. Därför har vi utbildat oss själva utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och tagit fram en checklista till våra kunder. Nedan listar vi några tips och vill du ladda ner checklistan i sin helhet kan du göra det nedan.

Tips ur Checklistan!

Text, ord och uttryck

Skriv/säg

 • Förskollärare
 • Riksdagsledamot
 • Forskare
 • Justerare
 • Kassabiträde
 • Legofigur
 • Talesperson
 • Invånare
 • Föräldraledig
 • Partner
 • Utlandsfödd
 • Etnisk tillhörighet
 • Rullstolsburen

….istället för

 • Dagisfröken
 • Riksdagsman
 • Vetenskapsman
 • Justeringsman
 • Kassörska
 • Legogubbe
 • Talesman
 • Medborgare
 • Pappaledig/mammaledig
 • Maka/make
 • Nyanländ
 • Invandrare
 • Rullstolsbunden

Tips inför intervjun

Är din frågebank könsneutral? Frågar du t.ex. verksamhetsledare av båda könen om deras klädsel, när de grät sist, och hur de får vardagspusslet med familjen att fungera?

Checklista för uttryck

 • Skriv ut för- och efternamn oavsett vilken person du skriver om.

 • Använd inte könspronomen ”kvinnlig” och ”manlig” – skriv fotbollsspelare, VD eller yogainstruktör istället.

 • Vi skriver ofta ”män och kvinnor”, ”pojkar och flickor”, ”han och hon”. Vänd på ordföljden istället!

 • Använd gärna det neutrala ordet ”hen” som finns i akademins ordbok sedan 2014.

 • Undvik att använda ordet ”man” i meningar som exempelvis ”man kan tycka”. Försök precisera vem ”man” är.
 • Använd uttrycken ”person med funktionsnedsättning” eller ”person med nedsatt funktionsförmåga”. Om personen vill att du ska använda ordet handikappad så gör det.

Tips ur Checklistan!

Bilder och illustrationer

Undvik genusklyschor

Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson listar tio vanliga genusklyschor när vi fotograferar eller väljer ut bilder från bildbanker. Vilka av dem har du lyckats undvika?

 • Änglalikt leende kvinnor och mordiskt blängande män
 • Passiva kvinnor och aktiva män
 • Tramsiga och sexualiserande bilder av kvinnor
 • Kvinnor fotade uppifrån och män nerifrån
 • Kvinnor i naturen och män på kontoret
 • Sittande kvinnor och stående män
 • Relationsinriktade kvinnor och målinriktade män
 • Bresande män
 • Kvinnor och män fotade för sig

Tre tips för att hitta
normbrytande modeller

 • Hör av dig till föreningar och organisationer som har kontaktnätet du själv saknar (RFSL:s lokalavdelning om du behöver få tag på HBTQ-personer, till exempel).
 • Skriv en efterlysning som du kan lägga upp både på uppdragsgivarens/din egen hemsida och sprida i sociala medier och till medarbetare internt.
 • Börja med att efterlysa dem du tror är svårast att hitta. Då minskar du risken att i efterhand få höra dig själva säga: ”Vi hade inte tid att hitta någon…” (…barnmorska som är man, transperson som spelar ett instrument, och så vidare.)