Att video blivit stort på nätet är inget nytt. Däremot kanske du inte känner till att tittandet på webb-TV verkar kunna slå vanligt TV-tittande i år, samt spås stå för över hälften av all datatrafik på nätet nästa år. Lämpligt nog har Trampolin PR börjat erbjuda utbildningar i att filma med mobilen. Det går att göra mycket med enkla medel.

Den här filmen gjorde vi till en utbildning. Den berättar inte allt om vad vi gör, men vi hinner säga ganska mycket på knappt en minut: